ליצירת קשר
side-form-icon

אריאן לב ממציאת השיטה

חייגו אלינו אל 0779706982
רוצים שנחזור אליכם בהקדם?
מלאו את הפרטים

מאשר קבלת דיוורים מהאתר

תקנון הזמנות


ברוכים הבאים לאתר בכתובת www.arianlev.com (להלן: "האתר").

אתר זה הינו בבעלות בית אריאן לב בע"מ ומופעל על-ידה (להלן: "אנחנו" או "אנו").

אנא קרא בעיון הסכם זה לפני שימוש באתר ולפני הרישום להפעלת חשבונך ו/או לרכישת שירותים כלשהם.

בגלישה ו/או בשימוש באתר ו/או בביצוע רכישה דרך האתר וא/ו ברישום לאתר, הינך מסכים להיות קשור ומחויב בתנאי הסכם זה.

כל האמור לעיל ולהלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מופנה כמובן גם לנשים.

בעת הרישום ובביצוע רכישה דרך האתר אתה מצהיר ומאשר כדלהלן:

1. כי אתה מסכים להיות קשור ומחויב בתנאי הסכם זה; וכן

2. כי הינך בן 18 שנים לפחות.|

המידע והשירותים הניתנים באתר זה, ניתנים בכפוף לתנאים המפורטים להלן.

אתר זה מעניק את האפשרות לרכישת הקורסים, המוצרים והשירותים המפורטים באתר, בתנאים המפורטים באתר.

שימוש במידע ובשירותים

1. כל המידע [לרבות ייעוץ, הדרכה, סרטונים, עלון מידע אלקטרוני והמלצות] והקורסים הניתנים באתר אינם מהווים ייעוץ פסיכולוגי ו/או ייעוץ אישי ו/או ייעוץ רוחני ו/או ייעוץ רפואי – ואינם מהווים תחליף לאבחון מקצועי ו/או לייעוץ פרטני, המותאם לנסיבותיך המיוחדות.
2. המידע והשירותים המוצעים דרך האתר אינם באים במקום – ואינם אמורים להוות תחליף ל- חוות דעת מקצועית לגבי כל בעיה, רפואית, נפשית או אחרת, שתינתן ע"י מומחה המכיר את פרטי המקרה המסוים שלך. יש לפנות לרופא ו/או לכל מומחה אחר בכל שאלה שיש לך בנוגע לנושאי בריאות, לפני קבלת שירות ו/או שימוש בתכנים המוצעים באתר זה. אין דבר באתר זה המיועד לשמש כאבחנה רפואית, או כהמלצה לטיפול כלשהו. השימוש באתר זה נעשה תוך ידיעה והבנה, כי אנחנו איננו עוסקים במתן ייעוץ נפשי, רפואי או כל סוג אחר של ייעוץ.
3. השימוש באתר כפוף להצהרות ו/או לתנאים נוספים, העשויים להופיע באתר ו/או להלן.
4. איננו אחראים בשום דרך, ישירה או עקיפה, לכל פעולה שנעשתה או שנמנע מלעשותה בעקבות המידע והקורסים שהוצגו באתר זה.
5. למרות שאנו משתדלים להשאיר המידע באתר מדויק, שלם ומעודכן ככל האפשר, אין אנו ו/או ספקי התוכן שלנו יכולים לערוב לדיוקו, שלמותו או אי-התיישנותו של מידע כאמור – ואנו אף איננו אחראים לכל נזק או אובדן שנבעו מתוך הסתמכות על מידע כאמור.
6. אנחנו רשאים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לסרב לבקשה שלך להשתמש באתר זה ו/או בשירותים הניתנים באמצעותו.
7. באחריותך הבלעדית לספק את כל ציוד המחשבים, החומרה, התוכנה וכל ציוד אחר, המאפשר תקשורת עם אתר זה.

תשלום

8. כל התשלומים בגין המוצרים והשירותים המפורטים באתר נעשים מראש, דרך האתר. אפשרויות התשלום מפורסמות באתר ומעודכנות מעת לעת.
9. ניתן לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי. אפשרות תשלום בתשלומים הינה בהתאם למפורט בעת ביצוע התשלום. עם ביצוע התשלומים, אתה מאשר בזאת את הסכמתך לסכום החיוב הכולל.
10. שמורה לנו הזכות הבלעדית לשנות את מחירי המוצרים המצוינים באתר, בכל עת, בהתאם לצרכינו המסחריים ולשיקול דעתנו הבלעדי.
11. מחירי המוצרים המוצעים באתר יכולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. המחירים מותנים בהזמנה ותשלום מראש; עליית מחירים לא תחול על כל ההזמנות שכבר אושרו סופית.
12. תנאי מוקדם לאישור הרכישה באתר הינו קבלת אישור של חברת האשראי לעסקה שעליה התחייבת. אנחנו לא מחוייבים לכבד הזמנה אשר בוצעה באמצעות האתר, כל עוד לא התקבל אישור חברת האשראי.
13. מערכת הגבייה של האתר תעשה שימוש בכרטיס האשראי שהוזן לצורך חיובים. במידה ומסיבה כלשהי לא יכובד התשלום ע"י חברת כרטיסי האשראי או הבנק, עומדת לנו הזכות לבטל את הזמנתך לאלתר – ובכך לבטל הסכם זה – ולאחר מכן לגבות כל חוב שנוצר.
14. הינך מסכים בזה לשלם כל חיוב לחשבונך, כולל המיסים הרלבנטיים, בהתאם לתנאי החיוב התקפים במועד המיועד לתשלום החיוב.
15. האתר עושה שימוש באמצעי הצפנה, בהתאם להוראות חברות כרטיסי האשראי, המעבירים את פרטי כרטיס האשראי בצורה מאובטחת בתקן PCI-DSS תקשורת מוצפנת ומאובטחת SSL.

קישורים לאתרים אחרים

16. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, כשירות בלבד לגולשי האתר. אנחנו איננו מאשרים אתרים אלה או את המידע, תכנים, מוצרים ו/או שירותים המופיעים או נגישים באמצעותם – והשימוש בהם, לרבות קבלת מידע, תכנים, מוצרים ושירותים מהם, הינם על אחריות הגולש בלבד.

ביטול העיסקה והחזר כספים

17. אתה רשאי לבטל כל עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), אלא אם יש לכך התייחסות ספציפית להלן, שאז האמור להלן הוא זה שיכריע.
18. אם מכל סיבה שהיא אינך שלם עם הרכישה, באפשרותך לבטל את הזמנתך בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצרים ובהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן, ובכפוף לכך שהמוצר יושב לידינו באריזתו המקורית שטרם נפתחה, שתוכח הרכישה, שלא נעשה בהם שימוש והם אינם פגומים והתווית עדיין מוצמדת אליהם.
19. תקופת הביטול בשירות, למעט אם יש לגביו התייחסות ספציפית להלן, 14 ימים מיום ביצוע העסקה או קבלת אישור עליה במייל, לפי המאוחר, אך לא פחות משני ימי עסקים לפני קיום אירוע פרונטלי או אינטרנטי. במידה ומדובר בקורס, זכות הביטול תהיה תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה או קבלת מייל אישור על כך, על פי המאוחר, ובלבד שתתקבל לפחות 14 ימי עסקים לפני תחילת הקורס. במידה וקיבלת חומרים אינטרנטיים, דמי הביטול שיושבו לך לא יכללו את החלק היחסי של החומרים שניתנה לך גישה אליהם באתר, שמחיריהם יפורטו במועד ההתקשרות.
20. בגין כל ביטול של מוצר או שירות יהיה האתר רשאי לגבות ממך דמי ביטול בגובה 5% מערך העסקה או 100 ש"ח, על פי הנמוך. דמי משלוח לא יושבו.
21. למעט אם מפורט במפורש להלן, כל תחשיב החזר ייעשה על פי המחיר ששילמת בפועל. עם זאת, בכל מקרה בו יחושבו דמי ביטול או תשלומים שחובה לשלם בעת ביטול, יחושבו אלה לפי המחירים המלאים של המפגשים, המוצרים והשירותים המופיעים במחירון שלנו. בכל מקרה, כל מתנה אשר התקבלה בעת ההרשמה ללימודים, אשר מומשה על ידיך, תשולם במקרה של ביטול על פי ערכה במחירון שלנו, במועד הביטול. התשלום יושב לך באותו אופן בו שילמת, תוך 7 ימי עסקים ובכפוף למועדי טיפול חברת האשראי.
22. ביטול השתתפות באירוע – במקרה של הרשמה לאירוע, ניתן לבטל ולקבל החזר מלא של התמורה עד 5 ימי עבודה לפני מועד האירוע.
במקרה של ביטול 5 ימי עבודה לפני האירוע ועד 2 ימי עבודה לפני מועד האירוע, ייגבו 50% מהתמורה המלאה. במקרה של ביטול פחות מ- 2 ימי עבודה לפני האירוע, תיגבה התמורה המלאה.
23. ביטול סמינר/קורס מקוון – ניתן לביטול עד לקבלת הקישור אליו, בניכוי של 5% מערך העיסקה או 100 ש"ח, על פי הנמוך – ואינו ניתן לביטול לאחר משלוח הקישור להתחברות.
24. ביטול סידרה של הרצאות/קורסים – ביטול באמצע קורס לא יזכה להחזר עבור אותו הקורס, אך יזכה בגין הקורסים האחרים, אשר לא נעשה בהם שימוש. כל ביטול יהיה בניכוי המתנות וההנחות אשר ניתנו במהלך ההרשמה ואשר נוצלו על ידך או שהוזמנו עבורך ולא ניתן עוד לבטלן.
25. ביטול חבילות טיפולים / כרטיסיה של טיפולים - לא ניתן לבטל כרטיסיה.
רכישה שלא במסגרת מנוי בהוראת קבע תחשב כרכישה של כרטיסיה והיא מהווה "בנק" של טיפולים ששולמו מראש (להלן: "כרטיסיה"). כרטיסיה יכולה לנוע מטיפול אחד ועד ___ טיפולים. לכל כרטיסיה יש תאריך תוקף, אשר עד אליו ניתן לנצל את הטיפולים הכלולים בה, ולאחר חלוף הזמן שהוגדר, לא יהיה ניתן עוד לעשות בכרטיסיה שימוש.
במקרים חריגים שיאושר ביטול כרטיסיה (בכתב), הניכוי מההחזר הכספי יחושב לפי מחיר מלא של טיפול (על פי הטיפולים שנוצלו בפועל) ולא לפי התעריף המוזל של הכרטיסיה.
26. אם ברצונך לבטל עיסקה, אנא פנה אלינו, לדוא"ל ____________________.
27. בבקשתך לביטול עיסקה, חובה עליך לצרף את פרטיך המלאים: שם מלא, תעודת זהות, מספר הזמנה.
28. מבלי לגרוע מכל זכות ביטול אחרת הקיימת לנו, אנו נהיה רשאים לבטל עיסקה ו/או מכירה, כולה או חלקה, בכל אחד מהמקרים הבאים:
-    במקרה ונפלה בהצעה (פרסום מוצר באתר) טעות קולמוס חריגה וברורה על-פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
-    במקרה של כוח עליון, מגפה (בין פנדמיה ובין אפידמיה), פעולות מלחמה, איבה ו/או טרור, המונע(ים) את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות באופן תקין;
-    אם העיסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית שלך ו/או מי מטעמך ו/או צד ג' כלשהו;
-    אם יתברר כי אתה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות לצד ג' ו/או לסחור בו;
-    אם ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או שלא על פי הוראות תקנון זה.

הודעה על ביטול המכירה תימסר לך באמצעות פרטי הקשר אותם מסרת בעת ההרשמה ו/או בעת ביצוע הליך הרכישה. במקרה שכזה, תבוטל ההזמנה ואתה לא תחויב בגינה. למעט בגין השבת סכום העיסקה כאמור לעיל, לא תהיה לך כלפינו כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, בגין ביטול העיסקה כאמור לעיל.

הסרת אחריות

29. אנחנו מסירים מעצמנו כל אחריות – ישירה, עקיפה ו/או משתמעת – בנוגע למידע, לשירותים, למוצרים ולתכנים המופיעים באתר זה, לרבות כל אחריות משתמעת לגבי סחירות, התאמה לשימוש ספציפי ואי-הפרה.
30. כל המידע, התכנים, השירותים, המוצרים וחומרים אחרים המצויים באתר זה ו/או הנגישים דרכו, ניתנים "כפי שהם" (AS IS) ובהתאם לזמינותם, ללא אחריות מסוג כלשהו, מפורשת או משתמעת. במידה המרבית המתאפשרת על-פי כל דין, אנו מסירים מעצמנו כל אחריות, מפורשת או משתמעת – ובכלל זה אף אחריות משתמעת לגבי התאמה למטרה מסויימת, העדר וירוסים, דיוק ו/או שלמות מידע ותוצאות, העדר-רשלנות ו/או העדר-מקצועיות. איננו מתחייבים כי האתר יפעל ללא-הפרעה ו/או ללא טעות, או כי פגמים יתוקנו, או כי אתר זה או השרתים המאפשרים פעולתו הינם או יהיו נקיים מווירוסים ו/או רכיבים מזיקים אחרים.
איננו מתחייבים ואיננו מציגים מצגים לגבי השימוש או תוצאות השימוש בחומרים המצויים באתר זה ו/או השירותים המוצגים באתר זה, בכל הנוגע לנכונותם, דיוקם, אמינותם או כל תכונה אחרת שלהם. כמו-כן, אין כל אחריות לגבי מצב הבעלות, ההנאה השקטה, החזקה הנקייה, ההתאמה לתיאור ו/או אי-הפרה. אין בכל מידע או עצה, הניתנים על-ידינו, בעל-פה או בכתב, כדי ליצור אחריות ו/או כדי להגדיל בכל דרך את היקף האחריות המפורטת לעיל. משתמשים יישאו במלוא המחיר והעלות של כל המוצרים והשירותים.
31. איננו מבטיחים תוצאות כלשהן כתוצאה משימוש באתר זה ו/או בתכניו ו/או בחומרים המצויים בו ו/או בשירותים ו/או במוצרים המוצגים בו, בנוסף, הצלחת התהליכים נשוא אתר זה תלויה, רובה ככולה, בך. לפיכך, אתה מבין ומסכים, כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כנגדנו, אם לא תקבל את התוצאה לה ציפית ו/או אליה כיוונת.
32. אין לנו כל אחריות לכל עצה ו/או טיפול ו/או שירותים ו/או מוצרים שקיבלת מצדדים שלישיים, הנזכרים באתר. כל הצדדים השלישיים הינם עצמאיים – והם האחראים הבלעדיים למעשיהם ולמחדליהם. צדדים שלישיים כאמור אינם מהווים חלק מהעסק שלנו, אינם שליחים שלנו ואינם מייצגים אותנו באופן כלשהו.

הגבלת אחריות

33. בכל מקרה לא נהיה אחראים לכל נזק ייחודי, ישיר, עקיף, נסיבתי, עונשי, ספציפי, מקרי ו/או משמעותי – או לכל נזק שהוא, אשר ייגרם כתוצאה משימוש בחומרים המצויים באתר זה ו/או במוצרים ו/או בשירותים המוצגים בו ו/או מאובדן של: יכולת שימוש, עבודה, לקוחות, מידע, השקעה ו/או רווחים, אפשרות תביעה וכד' – בין אם הוא נובע מהפרת חוזה, עוולה, רשלנות, אחריות מוצרים או מכל מקור אחר, אפילו אם אפשרות לנזק שכזה הייתה ידועה.
34. ייתכן כי חוק רלבנטי לא יאפשר את הסרת האחריות או הגבלתה לגבי סוגי נזקים שונים, כך שייתכן שההסרה או ההגבלה לעיל אינה רלבנטית לגביך. בכל מקרה לא תעלה אחריותנו כלפיך לגבי כל נזק, אובדן ו/או עילת תביעה – בין אם מקורם חוזי, רשלני, נזיקי או אחר – על הסכום ששילמת לנו בפועל, אם בכלל.
35. בכל מקרה, אחריותנו מוגבלת במפורש להחזר כספי או לזיכוי המשתמש בגובה הסכום ששולם לנו בפועל בלבד. הינך מאשר ומסכים, כי ההגבלות לעיל הינן תנאים יסודיים להסכם זה – וכי אתה מודע לכך, כי האתר אינו ניתן לשימושך ללא מגבלות אלה. ייתכן כי ישנם חוקים, המתייחסים להגבלות אחריות אלו.

שיפוי ופיצוי

36. הינך מתחייב ומסכים לשפות אותנו ואת ספקינו, להגן עליהם ולהחזיקם כנטולי-אחריות לכל וכנגד כל חיוב, אובדן, טענה ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות), הקשורים להפרה שלך את הסכם זה ו/או לכל פעולה שלך הקשורה לאתר זה.

קנין רוחני

37. כל התכנים המתפרסמים באתר הינם בבעלותנו.
38. אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להעלות, להוריד, להדביק, לשדר, לשווק, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, לתרגם או להפיץ בכל דרך שהיא חומר/תוכן כלשהו מאתר זה. שינוי חומרים/תכנים כאמור או שימוש בהם לכל מטרה (ובכלל זה השימוש בכל חומר/תוכן כאמור על-גבי כל אתר אחר ו/או סביבת רשת-מחשבים), מהווה הפרה של זכויות יוצרים וזכויות קניינות אחרות שלנו ו/או של צדדים שלישיים.
כל שימוש לא-מורשה בחומרים/תכנים כאמור, עלול לגרור תביעה אזרחית ו/או פלילית כנגדך, בהתאם לכל דין.
בכל מקרה אין להעתיק, להפיץ או להעביר כל פריט מהאתר, בחלקו או במלואו, לרבות עיצוב האתר וסימני המסחר המופיעים בו, ללא הסכמה מוקדמת, בכתב, מאתנו.
39. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגcrawlers , robots וכדומה, הסורקות, מעתיקות ו/או מאחזרות, באופן מלא או חלקי, מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.
40. "אריאן לב", "המכללה למדעי התת-מודע", "הקידוד לעוצמה", "5 המפתחות לתכנות תת-המודע", "כוח המגנוט" ואחרים הינם סימני מסחר שלנו. כל סימני המסחר האחרים הינם רכוש של בעליהם.

שימוש בקורסים

41. הקורסים "כוח המגנוט", "5 המפתחות לתכנות תת-המודע", "הקידוד לעוצמה" הינם קורסים לעבודה עצמית בלבד. לא ניתן לעשות שימוש בחומרים הנלמדים בקורסים הנ"ל, למעט לעבודה עצמית. אין לטפל ו/או לשלב בטיפול ו/או ללמד אחרים חומרים אלו.
42. "מסלול אימון באמצעות התת-מודע" – את הקורס הראשון מתוך מסלול זה ניתן לשלב באימון אישי או בטיפול – אך אין ללמד אותו לאחרים.

שינויים באתר

43. לנו ולספקינו עומדת הזכות לערוך שיפורים ו/או שינויים במידע, תוכן, תקנון, שירותים ומוצרים באתר, או כל חלק מהם – או לסיים את פעילותו, בכל זמן וללא הודעה מראש (כל עוד אין בכך כדי לפגוע במנויים קיימים). לפיכך, אתה מסכים לשוב ולבחון את האתר באופן קבוע, מפעם לפעם – והמשך השימוש באתר זה והגישה אליו על-ידך ייחשבו כהסכמתך לשינויים כאמור.

פרטיות

44. אנחנו מחויבים להגנת הפרטיות של המבקרים באתר ואיננו חולקים מידע אישי עם צדדים שלישיים ללא הסכמתך.
45. אנו נהיה רשאים להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב), במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו – אולם במקרים שכאלה, הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.
46. האתר עושה שימוש ב"עוגיות" (("cookies" – קבצי טקסט קטנים, אשר מאוחסנים על ידי השרת של האתר ו/או שרתים המוחזקים ו/או השמורים על הכונן הקשיח של המחשב בו את משתמשת, באמצעות הדפדפן שלך – על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואת יכולה לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא תיקלטנה במחשב "עוגיות", או שתימחקנה.
47. אנחנו לא נוחזק כאחראים לפעולות צדדים שלישיים כלשהם, אשר יפרו את הצהרת הפרטיות שלנו.

שונות

48. במקרה בו יכריע בית משפט מוסמך, כי סעיף כלשהו בהסכם זה נוגד את החוק, יראו סעיף שכזה כאילו נוסח מחדש, כך שישקף ככל האפשר את הכוונות המקוריות של הצדדים בהתאם לחוק – ושאר הסכם זה יישאר בתוקפו, במלואו.
49. אנחנו רשאים להמחות חובותינו וזכויותינו לפי הסכם זה – ובמקרה של המחאה שכזו, אנו יכולים שלא להיות מחוייבים עוד בהסכם זה. אתה מתחייב בפנינו, כי יש לך הסמכות להתחייב כלפינו – וכן להשתמש באתר ולהירשם כמנוי – בהתאם לתנאי הסכם זה ולתנאי המשתמש הספציפי שלך.
50. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
51. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים, לרבות מחלוקת בקשר לשימוש באתר ו/או בחומרים המופיעים בו ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה ו/או בקשר עם המוצרים ו/או השירותים המסופקים דרך האתר – יובאו אך ורק בפני בית משפט בעל-סמכות בתל-אביב.
52. אנחנו נהיה זכאים להשתמש בזכויותינו, כולן או מקצתן, בכל עת שנמצא לנכון – ובכל מקרה שלא נעשה כן, לא יחשב הדבר לוויתור ו/או הסכמה ו/או מניעה מצידנו – ואנו נוכל להשתמש בזכויותינו, כולן או מקצתן, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
53. בכל מקום בו תמצא סתירה או חוסר התאמה בין הכתוב בהסכם זה לבין הכתוב בחלקים אחרים באתר, הנוסח הקובע הינו הנוסח בהסכם זה.

הסכמה

54. על-ידי שימוש ו/או הירשמות כמנוי לאתר זה, אתה מאשר בזה כי קראת והבנת את כל ההסכם המפורט לעיל, כפי שיתוקן מפעם לפעם בהתאם לתנאיו – וכי אתה מסכים להיות מחויב בהסכם זה ובתנאיו, במלואם.
55. על ידי ביצוע הרשמה באתר ו/או ביצוע רכישה באמצעות האתר, אתה מאשר ונותן לנו הסכמתך למשלוח אליך של מידע בדבר שירותינו ושירותי ספקינו, וכן מידע שיווקי ופרסומי אודות מוצרינו/שירותינו ו/או מוצרים/שירותים של מפרסמים אחרים (להלן: "מידע פרסומי").
56. בנוסף, גולש אשר השאיר את פרטיו באתר ולא הביע התנגדות לקבלת דברי פרסום, אנו נהיה רשאים לשלוח אליו מעת לעת מידע פרסומי. מידע כזה יישלח לגולש אם לא הביע התנגדות לכך, ובכל עת באפשרותו לבטל את הסמכתו ולחדול מקבלת חומר כזה באמצעות הסרה עצמאית מרשימות התפוצה שלנו.
57. אין לנו אפשרות או יכולת לדעת, האם אתה עושה שימוש בכתובת דואר אלקטרוני (דוא"ל), המשותפת גם למשתמשים אחרים. בעצם הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדוא"ל, כאמור לעיל, אתה מאשר ומתחייב בפנינו, כי ניתנה לך הסכמת כל המשתמשים בכתובת הדוא"ל הנ"ל להתחייב אף בשמם כאמור, וכי הסכמתך כאמור לעיל מהווה הסכמה גם מצידם לקבלת הודעות שיווקיות בדוא"ל כאמור.

שאלות

58. אם יש לך שאלות בקשר להסכם זה, אנא צור עמנו קשר לפי פרטי "צור קשר", המפורסמים באתר.

מה תרצה/י לפתור בעזרת שיטת אריאן לב?

מאשר קבלת דיוורים מהאתר